Uw apotheker(s):

Mw. A.E.C van der Geest, Mw.B.A.A. van Bindsbergen

Tel: 0316 26 10 00

info@apotheekduiven.nl

Huisregels Service Apotheek Duiven

Service Apotheek Duiven wil graag een prettige, gezonde  en veilige omgeving zijn voor cliënten en medewerkers. Daarom gelden enkele huisregels in onze apotheek. Wij verzoeken u vriendelijk deze huisregels in acht te nemen.

Aansprakelijkheid
Voor verlies of diefstal kan de apotheek niet aansprakelijk worden gesteld. Daarom raden wij u dringend aan waardevolle spullen thuis te laten. Laat ook geen kostbare eigendommen onbeheerd in uw auto of bij uw fiets achter.

Agressie, geweld en intimidatie
Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden. Agressie, geweld en intimidatie wordt in onze apotheek niet geaccepteerd. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Diefstal en vandalisme
Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.

Honden
Omdat honden bij sommige van onze bezoekers allergische reacties kunnen veroorzaken, moeten zij buiten blijven. Een uitzondering wordt gemaakt voor hulphonden.

Calamiteiten
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Roken
Roken in onze apotheek is verboden. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

Mobiel bellen
Mobiel bellen is alleen toegestaan in het uiterste geval.

Parkeren
Er zijn speciale parkeerplaatsen voor minder valide bezoekers. Mocht het parkeerterrein vol zijn dan kunnen overige bezoekers ook in de omringende straten parkeren.